algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Popcollege vzw. 
 
1. Popcollege garandeert kwalitatieve, op maat gemaakte lessen die opgebouwd zijn uit praktische en theoretische (basis)kennis, ervaring uit de praktijk, bewustmaking van expressie, volgens smaak en tempo van de leerling en in overleg met de leerling en ouders.

2. Wederzijds respect is voor ons één van de belangrijkste waarden in een samenleving en samenwerking. Doe nooit een ander aan wat je zelf niet aangedaan wil worden. Probeer altijd eerst te begrijpen en oordeel zo weinig mogelijk. Iedereen doet zijn best, enkel door communicatie kunnen we (samen) nog beter worden. Behandel de ruimte en de apparatuur die ter beschikking wordt gesteld met respect en geef je docent ook het nodige respect door zijn of haar woorden ter harte te nemen en te doen wat hij of zij van je vraagt. Popcollege zal altijd het nodige respect hebben voor de persoonlijkheid, smaak, niveau, thuissituatie, motivatie of twijfels,... van de leerlingen en de ouders. 

3. De lessen gaan door in het muziekcentrum Goedleven (Goedlevenstraat 179, 9041 Gent) voor alle gitaar-, drum-, zang-, basgitaar-, saxofoon- en pianolessen. Ingang aan de grote rode poort. Het muziekcentrum voorziet een bar/cafetaria waar ouders of grootouders kunnen wachten met een drankje en een wifi-verbinding. De pianolessen van Lander De Roo gaan door in ‚Gardenstudio’, bij Lander thuis (Frans Uyttenhovestraat 10, 9040 Sint Amandsberg). Ingang op het einde van de oprit, de deur recht voor je. Muziekcentrum Goedleven voorziet een beperkte maar gratis parkeerruimte. Bij Gardenstudio parkeer je op straat.

4. Muziek- en instrument-lessen kunnen enkel gestart worden na het invullen en ondertekenen van het Popcollege inschrijvingsformulier of door betaling van het inschrijvingsgeld op de rekening van Popcollege vzw. Voor individuele lessen kan ingeschreven worden per semester en per schooljaar. Voor groepslessen (instrument, bandcoaching, popkoor, kinderinitiatie) kan enkel ingeschreven worden per schooljaar om zo de continuïteit van de groep en het leerproces te garanderen.
5. Het lessen pakket bestaat uit twee semesters van 15 lesweken, beginnend midden september. En half januari, tot eind mei. Behalve muziek- en instrument lessen omvat dat pakket ook twee repetitieweken ter voorbereiding van het leerlingenoptreden of één muziekatelier (indien je niet meedoet op het leerlingenoptreden). Bij afwezigheid van de leerling tijdens de lessen, atelierweek of repetitieweek worden geen lessen, workshop of repetities ingehaald tenzij na instemming van popcollege en de betrokken docent. 
 
De repetitieweek is enkel voor leerlingen die meespelen op het concert, alle info daarover ontvang je in de loop van het tweede semester van je docent. Die week gaan er geen reguliere lessen door, behalve indien anders afgesproken met jouw docent. De leerlingen die niet meespelen op het concert krijgen een atelier. 
6. Als je op voorhand ( een maand, een week, een dag, een uur,..) weet dat je een bepaalde les niet aanwezig kan zijn, breng dan zo snel mogelijk je docent of popcollege op de hoogte via mail (popcollege@gmail.com) of telefoon. Het is enkel op die manier dat het voor ons eventueel mogelijk wordt om gemiste lessen in te halen. Iedereen die zijn of haar afwezigheid geldig kan maken door het binnenbrengen van een doktersbriefje zal die les in juni of tijdens het schooljaar kunnen inhalen. Dit gebeurt na afspraak met de docent in kwestie en Popcollege.
 
7. Popcollege werkt in schooljaren (semesters) en kan geen lesgeld voor die periode terugstorten. Met onze docenten en huurcontracten worden ook per schooljaar financiële afspraken gemaakt. Wij zien nooit graag een leerling vertrekken, maar kunnen dit financieel niet tegemoet komen. Alle afspraken zijn ook gemaakt met popcollege vzw, niet met de docent.
8. Popcollege organiseert op het einde van het schooljaar een leerlingen concert. Iedereen mag meespelen maar niet iedereen kan meespelen. Doorheen het jaar zal door de docenten toegewerkt worden naar dit toonmoment en zij zullen ook inschatten en beslissen wie al klaar is om voor een groot publiek op te treden. Het is de bedoeling de leerlingen een positieve ervaring mee te geven en niet om iemands zelfvertrouwen te ondermijnen, gelieve ons oordeel daarin te vertrouwen. 
 
9. Popcollege organiseert tijdens de vakanties ook ‚bandcamps’. Deze muziekkampen gaan door in het Muziekcentrum Goedleven tijdens de kantooruren. De leerlingen worden ingedeeld in groepen en gaan een hele week werken aan hun repertoire. Op het einde van elke week wordt er een klein concert gegeven waarop ouders, familie en vrienden van harte uitgenodigd worden. Inschrijvingen zijn beperkt maar leerlingen van Popcollege hebben altijd voorrang bij die inschrijvingen tot het einde van het schooljaar, eind mei.
 
10. Let op dat je aan Popcollege de juiste contactgegevens doorgeeft en controleer zelf regelmatig op nieuwe mails van Popcollege. Heel veel communicatie zal gebeuren via mail. Popcollege is niet verantwoordelijk voor miscommunicatie en de gevolgen daarvan als dat komt door onjuiste contactgegevens of het niet reageren op een gestelde vraag via mail of telefoon door de leerling of de ouder/voogd.

11. Popcollege vzw, Muziekcentrum Goedleven en Gardenstudio behouden zich het recht om elkeen die zich niet houdt aan de Algemene Voorwaarden van Popcollege vzw de toegang te verbieden tot de werking, de lokalen en evenementen van popcollege vzw. Muziekcentrum Goedleven en Gardenstudio.

12. GDPR: Om onze leerlingen/ex-leerlingen/mensen-die-ons-ooit-contacteerden-om-leerling-te-worden, op de hoogte te kunnen houden van onze activiteiten, worden uw persoonsgegevens bijgehouden in onze Gmail Contactpersonen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens bijhouden volstaat het om ons dit te melden en wij schrijven u uit. In het kader van de nieuwe Europese wetgeving op de privacy GDPR kan u via gdpr@popcollege.be altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken, en ze verbeteren of laten wissen.